Енциклопедията „България в Балканските войни (1912-1913 г.)“ вече е във Велико Търново - в Национален военен университет и в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“

27/2/2019
В град Велико Търново областният управител на област Силистра Ивелин Статев връчи лично на ръководители на военното училище в града и на регионалната библиотека по екземпляр от новоизлязлата енциклопедия „България в Балканските войни (1912-1913 г.)“.
 
По този начин в старата ни престолнина бе изпълнено даденото обещание от  д-р Тодор Тодоров от Силистра – областен координатор на ПП ГЕРБ и носител на наградата „Дарител на годината“ на Национално сдружение на общините в Република България за 2017 г., по време на представянето на забележителния труд в Градска художествена галерия Силистра от името на екипа, осъществил изданието, в който са доц. д-р Милен Куманов и Десислава Костадинова – докторант, (и двамата от Българска академия на науките).
 
Енциклопедията, която е дело на печатница „РИТТ“, в 1 164 страници текст с около 2 000 илюстрации са включени систематични сведения за Балканските войни, както и исторически данни за събития и факти, свързани с усилията на българската държава да отхвърли оковите на Берлинския договор от 1878 г.
 
Със съдействието на областния управител на област Велико Търново проф. Любомира Попова енциклопедията бе официално предоставена в два отделни делови момента: в Национален военен университет „Васил Левски“, представен от полк. Евгени Пенчев – заместник-началник, и в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ с участието на директора д-р Иван Александров и на неговия заместник Калина Иванова.
 
Желанието на дарителя е енциклопедията да бъде на разположение като подарък във всички военни училища в Република България, както и в регионалните библиотеки, като първата, която получи екземпляр още при представянето, бе Регионална библиотека Партений ПавловичСилистра.