Обявени свободни работни места в област Силистра към 2 януари 2019 г.

31/12/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 помощник-възпитател – средно образование
1 готвач – средно образование по специалността
2 шивачи – основно образование
1 сервитьор - средно образование
1 оператор, преса за картонени изделия - средно образование
3 шофьори на товарен автомобил (международни превози) - средно  образование кат.C, CЕ
1 кредитен специалист, банка - средно образование
1 главен специалист - висше образование, счетоводство и контрол/финанси
1 машинен оператор, млечни продукти - средно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.Д
2 огняри - средно образование, правоспособност
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант - компютърна грамотност
1 готвач - без изисквания за заемане
1 рецепционист
2 бармани - без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
4 работници, поддръжка на пътища – основно образование
3 машинисти на пътно-строителни машини – основно образование
2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства – основно образование
2 работници в строителството – без изисквания за заемане
2 общи работници – без изисквания за заемане
1 работник озеленяване – без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист – без изисквания за заемане
1 технически сътрудник – без изисквания за заемане
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 ръководител, здравословни и безопасни условия на труд – висше образование, магистър БЗУТ
1 експерт, здравословни и безопасни условия на работа - висше образование, инженер по електрообезопасност/БЗУТ
1 сътрудник социални дейности – средно образование
20 помощници на учителя - средно образование
1 чистач/хигиенист – основно образование
2 работници в кухня - основно образование
1 трудотерапевт - средно образование
4 болногледачи - средно образование
2 детегледачки - средно образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 технолог на облекло – средно образование
2 окачествители на облекло – средно образование
1 крояч на облекло – основно образование
20 машинни оператори, шиене – основно образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 работници ръчно производство на сладкарски изделия – без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания за заемане
3 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
1 чистач/ хигиенист – без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
Няма обявени свободни работни места
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За