Три поземлени имота край Айдемир с планове за новообразуване по §4

3/12/2018
На свое заседание, проведено в Областна администрация, междуведомствена комисия с председател Стоян Бонев – заместник-областен управител на област Силистра, разгледа представените материали от „ТИАРИ КЪМПАНИ“ ЕООД - гр. Силистра, в изпълнение на договор на възложителя - Областна администрация Силистра, относно приемане на окончателно завършена работа по изработка на помощен план и на план на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Айдемир, община Силистра.
 
Те са в местността „Къркъма“ и се отнасят до поземлени имоти 00895.119.1, 00895.119.2 и 00895.119.501. Комисията прие двама плана в графичен и цифров вид в М 1:1 000, както и придружаващите ги материали, които след приключване дейността на комисията с писмо се предоставят на Община Силистра за обнародване в Държавен вестник на Република България на обявление за изготвен ПНИ (план за новообразувани имоти) в землището на село Айдемир.