Поздравление за 1 ноември - Ден народните будители

31/10/2018
 
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Уважаеми госпожи и господа, поздравявам Ви с неповторимия по своето съдържание и настроение български празник, посветен на нашите предци – възрожденците, на дейците на духовността, на творците и на просветните ни гении. Не само на 1 ноември – в миналото ден на всебългарския покровител св. Йоан Рилски, а във всеки момент те заслужават нашето специално внимание. Денят на народните будители обаче е конкретният повод, за да бъде отбелязана с възторг и преклонение отново пословичната всеотдайност към стойностните родолюбиви идеи. Честит празник!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
областен управител на област Силистра
31 октомври  2018 г.