Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 октомври 2018 г.

12/10/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование, кат.С
1 касиер – средно образование
2 огняри – средно образование, квалификация
1 машинен инженер – висше образование
1 шлосер електрозаварчик – средно образование, машиностроене, металообработване и металургия
1 продавач консултант - средно образование
1 автомонтьор – среднообразование, моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 сервитьор – средно образование
1 обслужващ щанд - средно образование
1 работник, строителство – средно образование
1 машинист, еднокофов багер – средно образование
1 автомеханик – средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 търговски представител – висше образование
1 производител, млечни продукти - средно образование
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ - средно образование
9 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
4 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
3 общи работници – основно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози - средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност
 
- За обучение по време на работа
 
3 организатори, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, компютърна грамотност, шофьор кат.B
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 раздавачи, доставчици (ръчно), шофьор кат.B
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 домакин чистач, сграда – основно/средно образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 механик, промишлено оборудване – без изисквания за заемане
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване - без изисквания за заемане
1 пазач, невъоръжена охрана - без изисквания за заемане
1 готвач - средно образование
1 барман - средно образование
1 работник в кухня - средно образование
1 електромонтьор - средно образование
15 санитари - средно образование
1 адвокат - висше образование - магистър
2 адвокатски сътрудници - средно образование
23 изпълнители - без изисквания за заемане
1 икономист – средно/висше образование
1 икономист, организация и управление – средно/висше образование
1 оператор, пътно-строителни машини – основно/средно образование
1 работник, поддръжка на пътища – основно/средно образование
1 помощник-готвач - средно образование
1 работник, поправка на джанти и гуми - основно образование
1 служител информация - основно образование
1 технически сътрудник - средно образование
2 чистачи/хигиенисти – без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 шивач - без изисквания за заемане
1 автомонтьор - средно образование
5 общи работници – основно/средно образование
1 шофьор, куриер - средно образование
4 продавачи консултанти - без изисквания за заемане
1 продавач консултант - средно образование
3 асистенти продавачи - средно образование
12 работници поддръжка - основно образование
1 масажист - основно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 офис мениджър – средно образование
1 диагностик на МПС - средно образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 сервитьор – средно образование
5 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.С, ДЕ
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно образование
3 работници зареждане на рафтове – основно образование
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 общи работници – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
2 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
3 миячи на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
1 специалист, контрол – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.