Държавен архив Силистра награди дарители и спомоществователи в деня на 55-ата си година

11/10/2018
Петдесет и пет години от създаването си отбеляза Държавният архив с директор Юлия Кюшелиева в Силистра с инициативата „Отворени врати“, насочена към гражданите, и с тържество за 55-ата година на ДА в Крайдунавска Добруджа в деня на професионалния си празник – 10 октомври, в което бе вписана и изложба от дарения на документи от журналиста и общественик Вълчо Радев, на художника Илю Станчев и на 90-годишната акушерка Тодорка Ангелова. Общата фондова наличност на архива възлиза на 908 линейни метра с 2134 архивни фонда.
 
Заместник-областният управител Стоян Бонев връчи от името на МС грамота на г-жа Марина Василева от досегашния екип на ДА Силистра, работила до пенсионирането си 42 години в полза на архивното дело, и поздравителен адрес от името на областния управител Ивелин Статев до архиварите от Силистра. Тя е в екипа, подготвил справочника „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра (1944-2016)“ – второ допълнено издание с нова информация от 1980 до 2016 г., който заедно с каталога „Българското православие в Силистренско (1878-1947)“ - съдържащ 374 документа, бе представен пред аудиторията като издания на ДА Силистра през 2018 г.
 
Зам.-кметът на община Силистра д-р Мирослав Тодоров поздрави домакините от името на местната изпълнителна власт; отец Добрич Чаков представи посланието на митрополит Амвросий - духовен водач на Доростолска епархия, заедно с икона на Доростолските мъченици; Цветана Цанова поздрави като председател на ОбК "Васил Левски" - партньор в инициативите на ДА Силистра, а сред поздравилите публично бе и Мария Неделчева от РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА Силистра.
 
Грамоти бяха връчени на десет спомоществователи на ДА Силистра (пет дружества, двама нотариуси, две земеделски кооперации и др.), както и на дарители като 90-годишната Тодорка Ангелова - най-дългогодишната акушерка в област Силистра, общинската служителка Мариана Станчева в Силистра от името на своя баща художника Илю Станчев, семейството на краеведа Димитър Кунчев и др.
 
Държавният архив в Силистра е отдел в дирекцията „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е създаден през 1963 г. след административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет в Силистра. От 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главното управление на архивите при Министерския съвет, сега Държавна агенция „Архиви“.