Областен координационен център Силистра ще съгласува изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхвата и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

10/9/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на новосъздадения със заповед на областния управител на област Силистра Ивелин Статев Областен координационен център по силата на ПМС 100 от 8 юни т.г. Заседанието бе ръководено от Стоян Бонев – зам.-областен управител.
 
Центърът включва представители на 7 регионални звена от различни сфери и на 7-те общини от областта, и има за задача да изпълнява дейностите от Механизъм за съвместна работа на институциите по обхвата и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 
И.д. началник на РУО на МОН Силистра Марин Ботев запозна участвалите в заседанието (сред тях представители на общините Тутракан, Дулово и Ситово) с фактическата обстановка в изпълнението на механизма в началото на периода във фазата на т.нар. „Масово внедряване“ (2018-2019 г.)– с 4 етапа – последният от тях завършва на 31 март 2019 г., която ще бъде продължена от фазите „Пълно интегриране“ (2019-2020г.) и „Устойчивост“ (2021 г.). Както е известно, пилотната фаза в Пътна карта „Посещаемост и безопасно училище“ бе през 2017-2018 г.
 
Каква е картината на резултата от работата на създадените в средата на миналата календарна година обходни 37 екипа (вкл. 165 учители, 44 кметове и др.) в област Силистра? По темата дискусия ще има и на съвещанието по линия на РУО на МОН на 19 септември с домакинството на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“.
 
Първоначално в списъка са били 4 500 деца, от които 4 200 са посетени по домовете си на посочените адреси. Записани в детски и учебни заведения са 596 деца, от които 150 са вече в графата „вторично отпадане“, а 234 са в категорията „деца в риск от отпадане“.
 
През настоящата учебна година в нашия регион по месечни графици ще работят 35 екипа с 340 души в тях, от които половината са педагози, увеличен на 72 е броят на представители на общинските администрации. В йерархията на процеса е постоянно действащо координационно звено на национално ниво, ръководено от вицепремиера Томислав Дончев.