Среща в Силистра на министъра на земеделието, храните и горите по темата за опасността от чума по свинете

10/9/2018
В Заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведена среща на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов с представители на двете асоциации на производители на индустриално месо, както и с ветеринари по темата за мерките срещу опасността от африканска чума по свинете.
 
Производителите са поставили няколко проблема – заплахата от заразата, предимно от животните, отглеждани в т.нар. заден двор, които най-често са нерегистрирани; обезщетенията, както и коридорите за извозване на свине в области с вече установена зараза.
 
Заедно с два основни доклада в средата на тази седмица те ще бъдат коментирани на заседание на Централен епизоотичен съвет, на който ще бъдат поканени за участие представители на двете асоциации, като в петък ще има нова контролна среща по същата тема.
 
Актуално е притеснението за контакт между прасетата от задните дворове и дивите прасета, поради което се налагат мерки с ловните гонки. Министър Порожанов направи инспекция на специалната ограда по границата с Румъния в района на ГКПП Кайнарджа.
 

По прессъобщение от МЗХГ: По-късно през деня, министър Румен Порожанов ще се срещне в Букурещ с румънските си колеги на земеделието и развитието на селските райони Петре Дея и на водите и горите – Йоан Денеш. Сред основните теми ще бъдат гонките на диви прасета в Румъния, които създават предпоставки за напрежение  сред животните – те да бягат в най-различни посоки, включително и към България. „Едно от исканията ни ще бъде да се прекратят гонките или поне да бъдем информирани за дните, в които се провеждат. Целта е да  направим пост за наблюдение  и да се предприемат необходимите мерки“, обясни министърът. Той посочи, че вследствие на подобна гонка, има един случай, при който оградата е свършила работа, като е спряла животното.