Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 септември 2018 г.

10/9/2018
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
 
2 ресурсни учители, гимназиален етап – специална педагогика
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV
1 учител история и география, прогимназиален етап
1 учител по математика, прогимназиален етап
1 логопед в училище
 
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование(за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).
 
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.В, С, D
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.D
1 работник, строителство – средно образование
1 машинист, еднокофов багер – средно образование
1 автомеханик – средно образование
1 монтажник – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция -средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 търговски представител – висше образование
2 шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона – средно образование, кат.С+Е
3 производители, млечни продукти-средно образование
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ-средно образование
9 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
5 машинни оператори, производство на кабели –средно прфесионално образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
5 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 младши експерт -средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование 
1 огняр – основно образование, правоспособност
1 мияч на превозни средства - средно образование
3общиработници– основно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози -средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основнообразование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо образование
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
 
- За обучение по време на работа
 
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки- без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 работници поддръжка на пътища – начално образование, ПК ''Помощник-пътен строител'', специалност ''Пътища, магистрали, съоръжения'' - първа степен на професионална квалификация
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 учител по информатика – висше образование по специалността
5 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.С, ДЕ
3 общи работници – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
6 работници зареждане на рафтове– основно образование
2работници сглобяване на детайли – основно образование
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 общ работник – основно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование, кат.С
2 продавачи консултанти – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 помощник в кухня – без изискване за заемане
1 технически секретар – средно образование, работа с компютър
1 гладач, ютия – основно образование
1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование, двусменен режим на работа
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.