Поздравление за Ден на Съединението

5/9/2018
Поздравление за Ден на Съединението от областен управител на област Силистра Ивелин Статев.