Предстои почистване на речните легла в Дунавския район

28/8/2018
С участието на областния управител на Силистра Ивелин Статев в Областна администрация Разград бе проведена работна среща за определяне на приоритетни участъци за почистване на речните легла в Дунавския район, организирана в Разград от Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен във връзка с приоритизиране на участъците по повод писмо от МОСВ. Срещата откри областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, а бе ръководена от инж. Петър Димитров - директор на БД „Дунавски район“.
 
Предвижда се остойностяване на проекти за изпълнение на дейности, наблюдавани по задължение от областните управители, като представители на държавната власт по места. Реално ще се случват през 2019 г., стана ясно в рамките на дискусията с участие на представители на областни администрации от Разград – домакин на срещата, Русе, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен.  Срокът за определяне на приоритетни участъци е 31 август т.г. Сред обектите от област Силистра е т.нар. река Бешовица в района на Тутракан.
 
Представени бяха варианти за приоритетни участъци за 6-те административни области, които са установявани при последните проверки на Междуведомствените комисии по места, но обект на внимание са и други, подвластни на почистване.
 
Направен бе извод, че има нужда от цялостен подход от всички институции при провеждане на превантивна политика по отношение на водните басейни в България.