Областният управител участва във форум за "кръгова икономика" във Варна

28/8/2018
Областният управител на Силистра Ивелин Статев бе сред участниците в експертно-консултантска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ в град Варна на тема „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“. Програмата се организира под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и със специалното участие на Джордж Кремлис, неин почетен директор.
 
Форумът бе за отговорни представители на централната и местната власт, в това число кметове на общини, представители на български и чуждестранни фирми, неправителствени организации в тази сфера, преподаватели, докторанти, магистранти и представители на медиите – от Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Монтана, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.
 
„Кръгова икономика“ е сред новите магистърски програми в частния университет, реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда" на ЕК и МОСВ. В рамките на обучението са предвидени стажове във фирми и градове от формата 16+1 с добри практики и иновативни решения, както и възможности за финансиране на студентски изследвания и разработки.
 
Поздравления и презентации от: проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, и Стоян Пасев, областен управител на област Варна, Джордж Нремлис („Отпадъците – алтернативен суровинен и енергиен ресурс"); проф. д-р инж. Иван Домбалов, директор на Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда - „Състояние и проблеми на преработката на отпадъци";  Емил Дичев, директор на „Екоинвест асетс“ АД - завод за третиране на твърди битови отпадъци.