Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 август 2018 г.

27/8/2018
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
 
1 учител по теория и практика - промишлен дизайн, гимназиален етап
1 ресурсен учител, гимназиален етап – олигофренопедагогика
1 помощник-възпитател в детска градина, средно образование
1 огняр в основно училище – средно образование, правоспособност
1 учител по български език и литература, прогимназиален етап
1учител по математика, прогимназиален етап
1 логопед в училище
1 учител по растениевъдство и животновъдство, гимназиален етап - агроном
1 старши учител по английски език, гимназиален етап
1 дърводелец, мебелист в училище, гимназиален етап – производствени технологии
1 касиер домакин в училище - средно образование
2 учители по български език и немски език
1 учител по химия и опазване на околната среда, гимназиален етап
1 учител по биология и здравно образование, гимназиален етап
1 учител по философия, гимназиален етап
1 учител по физика и астрономия, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, гимназиален етап
1 учител по история и цивилизация, гимназиален етап
1 учител по информатика и информационни технологии, математика и физика, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, гимназиален етап
1 учител, теоретично обучение – мебелно производство, гимназиален етап
1 учител, практическо обучение – транспортна техника, гимназиален етап
1 учител, практическо обучение – механизация на селското стопанство, земеделска техника, гимназиален етап
2 учители по немски език, гимназиален етап
1 учител по английски език и български език, гимназиален етап
1 учител теоретично обучение – интериорен дизайн, гимназиален етап
 
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование(за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).
 
1 помощник-готвач – средно образование, за работа по Черноморието
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ-средно образование
10 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
5 машинни оператори, производство на кабели –средно прфесионално образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
2 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 младши експерт -средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование 
1 огняр – основно образование, правоспособност
1 мияч на превозни средства - средно образование
3общиработници– основно образование
1чистач/хигиенист - средно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 пласьор на стоки – средно образование
2 сервитьори – средно образование
2 началници на смяна – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
3 готвачи - средно образование
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози -средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основнообразование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консулнтант - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки- без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник поддръжка на пътища – начално образование, ПК ''Помощник-пътен строител'', специалност ''Пътища, магистрали, съоръжения''- първа степен на професионална квалификация
1 продавач консултант – средно образование
1 пазач портиер – без изисквания за заемане
5 машинни оператори, дърводелство – без изисквания за заемане
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
5 общи работници – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
6 работници зареждане на рафтове– основно образование
2работници сглобяване на детайли – основно образование
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 продавачи консултанти – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 учител по математика, гимназиален етап – висше образование по специалността, на 4 часа
1 възпитател, прогимназиален етап – висше образование, български език и литература/математика
1 старши учител, начален етап – висше образование, НУП, мин.10 години професионален опит
1 учител, начален етап –висше образование, НУП
2 учители по английски учители, прогимназиален етап - висше образование по специалността
1 учители по история и цивилизация, прогимназиален етап – висше образование по специалността
1 психолог – висше образование по специалността
1 чистач/хигиенист –основно образование
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование, на едното място режимът на работа е двусменен
1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.