Поздравление за Курбан байрам

21/8/2018
Поздравление на областния управител на област Силистра Ивелин Стаотев за Курбан байрам 2018