Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 август 2018 г.

10/8/2018
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
 
1 старши учител по електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, гимназиален етап
1 старши учител по английски език, гимназиален етап
1 учител по химия и опазване на околната среда, гимназиален етап
1 учител по биология и здравно образование, гимназиален етап
1 учител по философия, гимназиален етап
1 учител по физика и астрономия, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, гимназиален етап
1 учител по история и цивилизация, гимназиален етап
1 учител по български език и литература, прогимназиален етап
1 учител, практическо обучение – транспортна техника
1 учител, практическо обучение – механизация на селсткото стопанство, земеделска техника
1 учител в детска градина – предучилищна педагогика
1 учител по информатика и информационни технологии, математика и физика, прогимназиален етап
1 учител по география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, прогимназиален етап
1 учител, теоретично обучение – мебелно производство
2 учители по български език и немски език
2 учители по английски език, гимназиален етап
1 учител по растениевъдство и животновъдство
1 учител по английски език и български език
1 учител теоретично обучение – интериорен дизайн
 
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование(за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).
 
3 камериери/ки, хотел – средно образование
1 спасител, плаж – средно образование
1 работник, поддръжка – средно професионално образование
3 администратори, хотел - средно образование
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 технически секретар – средно образование
1 младши експерт -средно образование
1 огняр – основно образование, правоспособност
1 мияч на превозни средства - средно образование
2 кофражисти – средно образование
3 работници, строителство – средно образование
2 арматуристи – средно образование
5общиработници– основно образование
2 чистачи/хигиенисти - средно образование
1 заварчик - средно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
2 готвачи – средно образование
5 сервитьори – средно образование
4 готвачи – средно образование
1 счетоводител – висше икономическо образование
2 тенекеджии, довършителни работи в строителството – основно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 барман – средно образование
6 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
1склададжия – средно образование
1майстор, производство на тестени изделия – основно образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 пласьор стоки – средно образование
1 кредитен специалист - висше образование
2 началници на смяна – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консулнтант - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки- без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 продавач консултант – средно образование
1 пазач портиер – без изисквания за заемане
5 машинни оператори, дърводелство – без изисквания за заемане
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
5 общи работници – без изисквания за заемане
1 продавач консултант – средно образование
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
12 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти – средно образование
6 общи работници, промишленост – основно образование
6 сътрудници социални дейности– основно образование
6 изпълнители– основно образование
6 технически сътрудници – средно образование
6 работници зареждане на рафтове– основно образование
2работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник поддръжка – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 готвач – не се изисква образование, минимален професионален опит 1 година
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
 
- За обучение по време на работа
 
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.