Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 юли 2018 г.

30/7/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
10 ресторантски работници – основно образование
5бармани – средно образование, английски език, немски език
1 барман - средно образование, английски език
1 барман (отговорник на мини бар ) – средно образование
5сервитьори – средно образование
2сервитьори – средно образование, английски  език, немски  език
3сервитьори – средно образование, английски език
8готвачи – средно образование
1 пиколо – средно образование, английски език, немски език
1 работник, поддръжка – средно образование
1 общ работник – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 работник, поддръжка – средно професионално образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, информатика        и информационни технологии, математика и физика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл
1 технически секретар – средно образование
1 учител, теоретично обучение – висше образование, мебелно производство
5общиработници– основно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование, немска филология
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование, английска филология
1 чистач/хигиенист - средно образование
1 заварчик - средно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
1 учител, предучилищен етап на основното образование – висше образование, предучилищна педагогика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, спорт
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап – висше образование, спорт
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, НУП
1 учител теоретично обучение – висше образование, интериорен дизайн
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование, спорт
2 сервитьори – средно образование
1 готвач – средно образование
2 тенекеджии, довършителни работи в строителството – основно образование
1 рехабилитатор – средно образование, терапия и рехабилитация
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
4 продавачи консултанти – средно образование
1 работник, кухня – основно образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
1склададжия – средно образование
1майстор, производство на тестени изделия – основно образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 пласьор стоки – средно образование
1 кредитен специалист - висше образование
2 началници на смяна – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
2продавачи консултанти – средно професионално образование в сферата на икономиката или
хранително-вкусовите технологии
 
- За обучение по време на работа
 
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консулнтант - без изисквания за заемане
2 общи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки- без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 камериерки, хотел – средно образование
1 домакин чистач, сграда – основно/средно образование
1 работник, поддръжка – основно/средно образование
1 работник, озеленяване – основно/средно образование
2 пазачи портиери – основно/средно образование
2 работници, кухня –  основно/средно образование
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 монтьор, електрооборудване – електротехнически умения
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
5 общи работници – без изисквания за заемане
1 продавач консултант – средно образование
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
12 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници, спомагателни шивашки дейности – основно образование
6 сътрудници социални дейности– основно образование
6 изпълнители– основно образование
6 технически сътрудници – средно образование
8 работници зареждане на рафтове– основно образование
2работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 касиер – средно образование
1 готвач - без изисквания за образование, 1 година опит
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
 
- За обучение по време на работа
 
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.