Работна среща във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете в Република Румъния

19/7/2018
 
Днес, 19.07.2018 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете в Република Румъния и опасността от проникване на заболяването на територията на Република България, се проведе работна среща с представители на общините, ОДБХ, ОД на МВР, ДАНС, Гранична полиция, Областна дирекция „Земеделие“, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Окръжна прокуратура, горски и ловни стопанства и собственици на месопреработвателни предприятия в областта.
 
Областният управител г-н Ивелин Статев откри работната среща, като подчерта важността на проблема, тъй като територията на област Силистра е пограничен район, трафикът на автомобили в момента е засилен, предвид туристическия сезон, потокът от тежкотоварни автомобили също е голям. Той заяви, че всички институции трябва да обединят усилията си по предприемане на всякакъв вид превантивни мерки, за да не се допусне проникване на заболяването на територията на страната. Г-н Статев допълни, че в Министерство на земеделието, храните и горите са подготвени флаери с информация за заболяването, които ще бъдат разпространени чрез Областните дирекции „Земеделие“.
 
Д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра заяви, че опасността е реална и не бива да се подценява. Той призова кметовете на общини и населени места да информират населението, без да всяват ненужна паника, тъй като заболяването Африканска чума по свинете не е опасно за здравето на хората, но има тежки икономически последици. Д-р Халид увери, че от страна на ОДБХ са предприети всички необходими превантивни мерки – уведомени са всички заинтересовани звена и органи, инспекторите работят на терен, правят се съвместни проверки. Работи вече и дезинфекционната площадка на ГКПП Силистра, като се предприемат необходимите действия подобна да заработи и на ГКПП Кайнарджа-Липница. Препоръката за проверка на автомобилите и личния багаж на пътниците, както и конфискация на хранителни продукти за собствена консумация, внасяни на територията на Република България, остава в сила. По информация на Гранично полицейско управление, до момента са конфискувани 30 кг. хранителни продукти.
 
Г-н Теодор Желев – административен ръководител на Окръжна прокуратура заяви, че във връзка с промяната в Закона за лова и опазването на дивеча, според която груповият лов на диви свине ще започне още през лятото, могат да възникнат инциденти, тъй като в момента е разгара на туристическия сезон, извършват се и земеделски дейности в тези райони. Според него всякакъв вид организиран лов трябва да се планира и организира много внимателно.
 
По предложение на представители на месопреработвателните предприятия в областта, бе обсъдена възможността за инсталиране на система за дезинфекция на автомобили на ГКПП, която е по-сигурна и надеждна от площадката, като евентуално ще се потърси и съдействие от МЗХГ относно финансирането.
 
В заключение, г-н Статев подчерта, че всички заинтересовани институции са ангажирани и работят по разрешаване на проблема.