Новини от заседание на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

18/7/2018
В София бе проведено заседание на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В него заедно с представители на министерства и на областни администрации участва и областният управител Ивелин Статев.
 
Какви са споделените констатации, проблеми и тенденции: намаление на броя на отпадащите ученици: „За първи път образованието е толкова в центъра на правителствените ангажименти; убеден съм, че по-доброто и качествено образование води до по-добра квалификация, а оттам и по-висок БВП; усилията трябва да се увеличат и всички деца да бъдат обхванати в детска градина и училище – резултатите ще бъдат видими след 10-15 години, когато тези деца завършат училище”, заяви при откриването на заседанието министър-председателят Бойко Борисов.
 
Екипите за обхват  до момента са извършили 216 904 обхода на адреси и са търсили 197 659 деца и ученици, като е установено, че по-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина, а върнатите обратно в системата до момента са 23 898.
 
Според министър Красимир Вълчев, екипите не са успели да запишат в клас 9 357 деца: „С подновяването на дейностите по механизма през август-септември ще се работи приоритетно за обхват на тези ученици и на около 4 000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на децата на 5-7 г.“.
 
По данни на Върховна административна прокуратура, към 1 април 2018 г. са издадени 1 173 акта за административни нарушения и 509 наказателни постановления на родители, които не са записали децата си в детска градина или училище.
 
С участието на МОН е изготвен модул „Проверка на медицински бележки“ за засилен контролът на издадените медицински бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците и проверка за достоверността им. Стана известно също, че вече съществува възможност социалните помощи за децата да бъдат давани в натура.
 
По време на Българското председателство на Съвета на ЕС в Заключенията за европейско образователно пространство, приети на Съвет на министрите на образованието беше включен и текст, с който държавите-членки поеха ангажимент да си сътрудничат в обмен на информация за децата, които следват своите родители в свободното им придвижване за работа и образование. 
 
По сайта на МОН