Открита е рехабилитираната пътна отсечка Кубрат - Тутракан

18/7/2018
 
В центъра на село Старо село бе открита отсечка от път – рехабилитирани  9,77 км от път II-49 Кубрат – Тутракан. В ритуала се включиха представители на различни институции: АПИ – Николина Чапанова (директор на дирекция), Областна администрация Силистра – Елена Томова (главен секретар), ОПУ, фирма „Пътперфект-Т“, община Тутракан, кметство Старо село и др. Отец от Русенска епархия освети стореното от изпълнителите на проекта.
 
Основният ремонт на второкласния път се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестицията е за близо 5 млн. лв. Участъкът в лот 14 започва от кръстовището с път II-21 Тутракан – Русе, преминава през с. Старо село и завършва при границата с област Разград.
 
С изпълнението на проекта е възстановена носимоспособността на настилката и е осигурена оптимална скорост на движение. Подобрено е отводняването на пътния участък и са подменени ограничителните системи и пътните знаци.
 
Положена е нова хоризонтална маркировка. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътперфект-Т“ ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Трафик Холдинг” ЕООД.
 
Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт - 22“ ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“ е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 777 733,02 лв. с ДДС.