Обявени свободни работни места в област Силистра към 16юли 2018 г.

16/7/2018
Обявени свободни работни места в област Силистра
към 16юли 2018 г.
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
10 ресторантски работника – основно образование
5бармани – средно образование, английски език, немски език
1 барман - средно образование, английски език
1 барман (отговорник на мини бар ) – средно образование
5сервитьори – средно образование
2сервитьори – средно образование, английски  език, немски  език
3сервитьори – средно образование, английски език
8готвачи – средно образование
7 камериери/камериерки – средно образование
 1 пиколо – средно образование, английски език, немски език
1 работник, поддръжка – средно образование
 1 общ работник – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 работник, поддръжка – средно професионално образование
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
10 лекари –  висше  образование – „Медицина”
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 пласьор стоки – средно образование
1 кредитен специалист, банка - Висше
2 началник смяна – средно образование
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап висше/математика и физика
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап висше/спорт
2 сервитьор – средно
1 готвач – средно
2общ работник – основно образование
2 тенекеджия, довършителни работи в строителството – основно образование
26 военнослужещ,  войник – средно образование
42 военнослужещ,  войник – средно образование
1 учител, начален етап на основното образование – висше, начална педагогика
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап – висше образование/математика
1 учител, предучилищен етап на основното образование – висше /предучилищна педагогика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование / спорт
1 учител,ресурсен – висше/подготовка на учители по специални предмети/
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше/ Начална педагогика
1 учител теоретично обучение – висше образование/ Интериорен дизайн
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап - висше образование, математика и физика
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап – висше образование, спорт
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, БЕЛ
1 учител теоретично обучение – висше образование, интериорен дизайн
1 рехабилитатор – средно образование/ Терапия и рехабилитация
1 трудов медиатор-посредник – средно образование
10 общи работници – основно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
5 работници,зареждане на рафтове - средно образование
4 продавачи консултанти – средно образование
1 работник, кухня – основно образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
2шофьори натежкотоварен автомобил– средно образование, кат.B, С
1 обслужващ бензиностанция/газстанция  - средно образование
10 резачи, горски дървен материал – начално образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
1склададжия – средно образование
1майстор, производство на тестени изделия – основно образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
2продавачи консултанти – средно професионално образование в сферата на икономиката или
хранително-вкусовите технологии
 
- За обучение по време на работа
 
1 консултант (промотьор) продажби
2 общи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки- без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 продавач консултант – средно образование
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 монтьор, електрооборудване – електротехнически умения
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
12 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
2 дърводелци – без изисквания за образование
1 пазач портиер – без изисквания за образование
2 сервитьори – средно образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
6 сътрудници социални дейности– основно образование
6 изпълнители– основно образование
6 технически сътрудници – средно образование
1 хигиенист – основно образование
10 работници зареждане на рафтове– основно образование
2работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 оператор, производствена линия – средно образование
1 технически секретар – средно образование, английски език – писмено, работа с компютър
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
 
- За обучение по време на работа
 
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.