Започна обществено обсъждане на проект за Закон за социалните услуги

27/6/2018
Разработката на Закон за социалните услуги е сред приоритетните в социалната сфера, тъй като той ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставяне, ползване, финансиране, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Социалните услуги са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората. Именно поради това е особено важно визията за бъдещата регламентация в сектора да бъде подложена на сериозен дебат.
 
Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на 3 основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата. Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 8.06.2018 г. на правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика:
 
 
 
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги (м. юни, 2018 г.) може да изтеглите тук.