Интернет платформа представя 9 туристически обекта в общините Силистра и Тутракан

25/6/2018
Успешното стартира www.impact-tour.eu  – интегрираната мултимедийна платформа за активна култура и туризъм „Impact-tour”, популяризираща трансграничния регион Румъния-България като туристическиа дестинация чрез иновативни ИТ решения, насочени към преодоляване на сезонния характер на туризма в цялата трансгранична зона и за по-устойчиво и рационално използване на културните, природните и историческите ресурси.
 
Проектът обхваща областите от Програмата INTERREG V-A Румъния – България, а именно Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца (Румъния) и Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич (България).
 
В рамките на проекта бе разработена интерактивна онлайн GIS платформа в услуга туристическите обекти и услуги от региона. Тя визуализира обектите чрез видео и снимки, позволява маршрутизиране на туристически пътувания и извършаване на резервации за настаняване в близост до обектите.
 
Платформата има своя мобилна версия за Андроид и iPhone.Материалите – галерията със снимки и видео клиповете за обектите, включени в платформата от територията на България (www.impact-tour.eu/obekti/obekti-v-bulgaria/?lang=bg), може да бъдат ползвани  безплатно при рекламиране на туризма в област Силистра.
 
 
Проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за Активни Култура и Туризъм - ИМПАКТ” се осъществява по Приоритетна Ос 2 - „Зелен регион“, Специфична цел 2.1. - „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ на Програма INTERREG V-A Румъния - България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България.