Областният управител на Силистра посети Станцията по кайсията - единствена по рода си в страната

20/6/2018
Областният управител на област Силистра Ивелин Статев стана първият държавник от много години насам, който посети единствената по рода си в България Станция по кайсията и земеделието (ОСКЗ Силистра), която е към Селскостопанска академия в рамките на сферата на Министерство на земеделието, храните и горите.
 
Представителят на държавната власт се срещна с новия директор Александър Любенов и обсъди с него трансформацията на станцията на базата на промененото законодателство, от което произтича преструктуриране като звено от бъдещо държавно предприятие, обединяващо 15 станции, сред които и силистренската. Тепърва ще става ясно какви задачи ще се изпълняват, с надеждата, че чрез реализация на проекти ще се подобри както организационното, така и финансовото състояние.
 
В момента върви подготовката на устройствен правилник, който ще определи точно как ще работи занапред сегашната станция, създадена през 1952 г. като правоприемник на тогавашната Овощарска опитна станция.
 
Областният управител прояви интерес към естеството на работа в ОСКЗ Силистра, за която от години е известно, че притежава образци от 500 геносорта от символа на Крайдунавска Добруджа – кайсията, на която в петък в град Тутракан посвещават поредния си празник – единствен в областта.
 
В рамките на обмяната на информация стана ясно, че през последните години Станцията действа при трудни икономически условия, още повече, че за нея е характерна уникална монокултура, на която се разчита за приходи, но не всяка година си прилича с предишната. Така през 2018 г. не се очаква на добър добив, който да позволи удовлетворяващи приходи от реколтата.
 
В момента екипът на ОСКЗ е от 7 души, заедно с ръководителя си, а общата площ, заедно със засадените дръвчета, сред които и нов масив от череши, е 340 дка, за осъществяване на дейността в които се наемат сезонни работници.
 
Според новия директор, Станцията трябва да остане отворена към обществото, както и да се разшири възможността земеделските производители – предимно овощари и лозари, да се възползват от нея в по-голяма степен. Обсъдена бяха и резервите в това отношение, сред които е възможността най-скоро да заработи замисленият в рамките на румъно-български проект преди 4-5 години т.нар. Подцентър в Силистра към Енологичния център при винзавод „Остров“, предвиден да предоставя консултантски услуги и анализи на продукцията в създадените лаборатории за анализи и микробиология, вкл. на територията на Силистра.
 
Преди години в рамките на проекта и по договор с участниците в него е направен ремонт на последния етаж на сградата на ОСКЗ Силистра, където има и конферентна зала, както и на друг етаж – оборудвана лаборатория. По различни причини, независещи от Станцията, съоръженията не са работили трайно до този момент.
 
По идея на областния управител още в близките седмици е възможно да бъде проведен промоционален форум с лозари и овощари от Крайдунавска Добруджа с участие на подходящи специалисти и представители на държавната власт. Ще се търсят възможности и за разширяване на международните контакти на ОСКЗ.