Поздравление на областния управител на Силистра

14/6/2018
Поздравление на областния управител на Силистра до Мюддесир Мехмед - районен мютия на Силистра, и до мюсюлманската общност в областта.