БДЖ обяви проекта за разписание от XII.2018, вкл. за гари Дулово и Силистра

13/6/2018
В Национален дом на науката и техниката в София  бе проведено първото от поредица обсъждания, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД прави с цел да се постигне по-голяма информираност на гражданите. Както и да се изготвят максимално удобни, и ефективни схеми, за транспорт на пътници.
 
В нея по традиция участват представители на регионалните (Областна администрация Силистра бе представена от Стоян Бонев - зам.-областен управител) и на местните власти местната власт, за да бъдат запознати с проекта на разписание на един по-ранен етап (снимка е с проекто-разписанието за гарите в Силистра и в Дулово). За влака София – Силистра се запазва кушет (спален вагон) с подобрено отопление в зимния период.
 
Става дума за планирания График за движение на влаковете, който влиза в сила всяка година от втората неделя на месец декември, и е валиден за една година напред. Окончателното му обсъждане, предвидено в Закона за железопътния транспорт, се организира от ДП „НК Железопътна инфраструктура” през м. септември, в което участват представители на областните администрации.
 
За максимално добро разписание и предвид ангажиментите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, произтичащи от сключения договор с Държавата за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт, областните администрации трябва да представят становище по приложения проект не по-късно от 30 юли 2018 г.
 
След това ще бъдат разгледани техническите възможности за извършване на съответните корекции в проекта и до началото на м. септември ще  бъде предоставена актуализирана информация за Графика за движение на влаковете.