Обявени свободни работни места в област Силистра към 21 май 2018 г.

22/5/2018
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 камериер/ка – средно образование
1 спасител, басейн – средно образование
8 сервитьори – средно образование
3 работници в кухня – средно образование
2 помощник-готвачи – средно образование
2 перачи (ръчно) – средно образование
10 камериери/камериерки, хотел – средно образование
1 домакин – средно образование
1 аниматор – средно образование
4 администратори, хотел – висше образование
8 отговорници, търговска зала – средно образование
2 готвачи –  средно образование
8 камериери/ки– средно образование
3 бармани – средно образование, английски език, немски  език
10 сервитьори – средно образование, английски  език, немски  език
4 готвачи  – средно образование
4 администратори, хотел – средно образование, английски език, немски  език
1 работник, поддръжка – средно образование
2 пикола – средно образование, английски език, немски  език
2 отговорници, търговска зала – средно образование, английски език, немски  език
3 помощник-готвачи  – средно образование
1 калкулант – средно образование
1 ръководител, отдел в хотел – средно образование
6 чистачи/хигиенисти – средно образование
5 хост (хостеси) – средно образование
2 работници в кухня – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 чистач/хигиенист – средно образование
2 бармани – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 мияч на съдове, ръчно– основно образование
1 помощник-готвач – средно образование
2 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
10 бармани - средно образование, английски език
10 готвачи – средно образование
10 пикола – средно образование, английски/немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 администратори в хотел – средно образование
1 барман, отговорник мини бар – средно образование
2 общи работници (вале перално стопанство) – средно образование
5 сервитьори – средно образование
2 сервитьори – средно образование
3 помощник-готвачи - средно образование
5 готвачи - средно образование
4 камериери/ки - средно образование
2 камериери/ки, хотел - средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 продавач консултант – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 работник в кухня – основно образование
2 сервитьори – средно образование
1 охранител – основно образование
1 камериер/ка, хотел – средно образование
3 готвачи – средно образование
1 общ работник – основно образование
1 счетоводител – висше икономическо образование
2 производители, млечни продукти – средно образование
1 администратор, информационни системи – висше образование, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
1 шофьорнатежкотоварен автомобил– средно образование, кат.Bи С
2 електротехници, строителство – средно образование
5 работници, строителство – основно образование
1 обслужващ, магазин – средно образование
2 общи работници, строителство на сгради – начално образование
2 машинни оператори, обработка на ядки – средно образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 шофьор, международен транспорт – средно образование, кат.СЕ
1 обслужващ бензиностанция/газстанция - средно образование
1 оператор на преса, картонени изделия – средно образование
2 работници в кухня – основно образование
2 шофьори на товарен автомобил – основно образование, правоспособност
1 стругар – средно професионално образование
10 резачи, горски дървен материал – начално образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
1 настройчик на монтажно оборудване и производствени линии - средно професионално образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 помощник-готвач – средно образование
1 РЗОК – контрольор – висше медицинско образование
1 работникв кухня – средно образование
1 кредитен консултант – средно образование
1склададжия – средно образование
2 продавачи, улична сергия – средно образование
1майстор производство на тестени изделия – основно образование
5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 пекар – средно образование
1 общ работник - основно образование
1 монтажник – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 сервитьор – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
2продавачи консултанти – средно професионално образование в сферата на икономиката или
хранително-вкусовите технологии
 
- За обучение по време на работа
 
1консултант продажби (промотьор) - без изисквания за заемане
1 работник в кухня - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в едно направление
 
- Заетост без обучение:
 
2работници поддръжка – няма изисквания за образование; документ за 1 СПК „Озеленяване и цветарство”
 
*Работни места, разкрити попроект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 помощник-възпитател - средно образование
1 техник, компютърни системи - средно образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 ръководител отдел в хотел – средно/ висше образование, английски език, руски език, компютърна грамотност, 2 години опит
4 администратори, рецепция – средно образование, английски език, немски език, компютърна грамотност
2 пикола – средно образование, английски език, немски език
1 работник поддръжка – средно техническо образование
8 камериерки – средно образование
3 бармани - средно образование, английски език, немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език, немски език
2 отговорници търговска зала - средно образование, английски език, немски език
4 готвачи – средно образование, 1 година опит
3 помощник  готвачи - средно образование, 1 година опит
1 калкулант – средно/висше икономическо образование, компютърна грамотност
*Работните места са за к.к. Свети Влас
 
5 бармани – средно образование, английски език
5 сервитьори – средно образование
12 готвачи – основно/средно образование, 2 години опит
4 общи работници – средно образование
15 камериерки – средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. Златни пясъци
 
5 машинни оператори, шиене – основно образование
2 лекари, общопрактикуващ – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
-За обучение по време на работа
 
4 продавачи консултанти – средно образование
1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
1 отчетник – средно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 лекар, обща медицинависше медицинско образование, за гр.Главиница
1 продавачконсултантсредно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейностосновно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
1 общ работник – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагог