Областният управител на Силистра участва в 12-ото изложение в РУ „Ангел Кънчев“

11/5/2018
Областният управител на област Силистра Ивелин Статев бе сред представителите на различни институции, участвали в откриването на 12-ото Изложение на техника, технологии, стоки и услуги в Русенски университет „Ангел Кънчев“ с ректор чл.-кор. проф. Христо Белоев, в присъствието на когото се изявиха производители на автомобилна и земеделска техника.

В проявата още: демонстрации на технологии за дигитализация; изложба на прототипи на автомобили на Клуб „Русчук“, на които предстои участие в ретропарад следващия месец; Клуб „Палитра“ към университета и тази година показа свои творби. 

По традиция в рамките на изложението бяха проведени и няколко семинара по следните теми: „Високотехнологични съвременни задвижвания в земеделската техника”, „Съвременни тенденции в автомобилостроенето“,  „Спазване на законоустановените изисквания за управление за кръстосано съответствие”.

Денят завърши с вечери на специалностите: в направление „Информатика и компютърни науки“, както и на студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Социална педагогика“, заедно с техни възпитаници от детски градини и училища.
 
На 18 май в рамките на поредните Майски научни четения във Филиал Силистра е предвидено годишно тържество с награждавания, вкл. и с връчване на наградата на областния управител на Силистра – тази година тя е за филоложката отличничка Нели Чешмеджиева.