Празник на ППГСС Ситово с участие на Областна администрация Силистра

4/5/2018
В Професионална гимназия по селско стопанство село Ситово по покана на директора й Гинка Йорданова бе проведен традиционен за края на учебната година празник с финансиране от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствапо проект  „Заедно в час, заедно в повече”.
 
Като представители на различни институции в него се включиха Стоян Бонев – зам.-областен управител, който поздрави от името на областния управител Ивелин Статев участниците от една от трите земеделски професионални училища в областта; кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям, Иванка Драганова - директор на ОУ „Г. С. Раковски” – село Ситово, Сениха Неази - директор на основното училище в с. Правда, община Дулово.
 
Както и ученици седмите класове в селата Искра, Правда и Чернолик – община Дулово, село Ситово и др. Празникът включи музикално-танцова програма и игри, а още и състезание за майсторско управление на трактор.