Работна среща в Областна администрация Силистра с ректорското ръководство на РУ „Ангел Кънчев“

3/4/2018
В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговия управленски екип, както и на ръководството на Русенски университет „Ангел Кънчев“, представени от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на многопрофилния ВУЗ, и от проф. д-р Велизар Пенчева – председател на Общото събрание на университета.
 
На предlарителната среща в кабинета си г-н Статев връчи на проф. дтн Белоев екземпляр от „Енциклопедия на област Силистра“.
 
Във форума, чийто инициатор е представителят на държавната власт в област Силистра, се включиха също административното ръководство и преподаватели във Филиал Силистра.
 
В срещата участваха близо 40 души от област Силистра – от държавни структури на регионално ниво (РУО на МОН, Бюро по труда и др.), директори на училища, както и хора от бизнеса.
 
Проф. Белоев представи накратко Русенския университет, вкл. и трите му филиала – в Силистра, Разград и Видин, за да стане ясно, че в 50 бакалавърски и в 140 магистърски специалности се обучават общо над 8 хил. студенти – сред тях и около 300 от 17 други страни.
 
Част от тях са 175 студенти по 7 педагогически и инженерни специалности, обучаващи се в редовна и в задочна форми в Силистра. За следващата учебна година план приемът в нашия град е за 119 студенти, но на местните администратори цифрата им се струвала неизпълнима предвид спецификата и демографията на региона.
 
В рамките на срещата обаче постъпиха предложения за нови специалности – в сферата на земеделието (конкретно – земеделска техника), както и в машиностроенето, за да бъдат организирани групи за т.нар. изнесено обучение, т.е. преподаватели от Русе да идват на място да преподават и изпитват.
 
Препоръчано бе да се въведат още гъвкави форми за подбор на бъдещи студенти, включително и чрез предварителен прием на база на олимпиади, състезания и др. актуални за целта възможности, тъй като за следващата учебна година в силистренския филиал няма заявка от нито един кандидат студент.
 
От представената справка присъстващите научиха, че ако в Русе половината от обучаемите са от училищата в региона, то във Филиал Силистра само 14-15% са завършили средни училища в Крайдунавска Добруджа (Силистра, Дулово, Тутракан, Окорш, Паисиево, Ситово и Средище, т.е. в населените места, където има гимназии).
 
В заключение бе направен изводът, че повече студенти означава по-голям комфорт на преподавателите, по-добре поддържана и използвана материално-техническа база, както и повече оставащи в родния край млади хора – бъдещи специалисти. И не на последно място – инжектиране на икономиката в региона с новоподготвени кадри.
 
Обявено бе, че запазването на Филиал Силистра и неговото развитие  зависят от положителни резултати в многостранния процес на взаимодействие: университет – управленски структури – учебни заведения – бизнес – общество.
 
В началото на м. май предстои в РУО на МОН инструктаж на училищата във връзка с държавните зрелостни изпити и най-вероятно за участие в него отново ще бъдат поканени представители на РУ „Ангел Кънчев“, за да продължи изпълнението на задачата по попълване със студенти първокурсници на редиците на учебното заведение.