Областният управител се срещна с хора с увреждания по повод предстоящ национален протест в София

30/3/2018
В кабинета на областния управител на област Силистра Ивелин Статев бе проведена среща с регионални представители на част от 14-те организации – инициатори (Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите, Съюз на глухите, Асоциация „Диабет“ и др.), подготвящи национален протест.
 
Представителят на държавната власт за област Силистра бе запознат с разпространената „Протестна нота от национално представителни организации на и за хора с увреждания в България“ на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
 
Нотата е с адресат над 10 институции в България, сред които Президентство, НС, МС, Омбудсман и др. Повод за нея е предстоящият на 11 април в София национален протест, в който ще участват и добруджанци от Силистренския край.
 
Той е във връзка с проблеми със социалния модел, гарантиращ достоен живот и интеграция на хората в неравностойно положение. Според вносителите на документа, протестът е реакция срещу предвидените с неясен характер реформи в социалната сфера, отнемащи права и доходи на 150-200 хиляди граждани с увреждания.
 
По данни на Евростат тази социална група варира между 15-18% от населението за отделните европейски държави, докато в България е 7-8%.
 
Протестиращите искат облекчаване на бюрокрацията при извеждане на ТЕЛК-решения, включително и оценка от обща комисия с участието на представители на пациентските организации. По този начин те смятат, че ще има ефективен граждански мониторинг по подобие на съдебните заседатели при получаване на едно място на експертиза и на двете изискуеми оценки (социалната и на работоспособността).