От 22 март започва раздаването на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програма за храни в област Силистра

21/3/2018
 
От 22 март започва раздаването на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програма за храни в област Силистра. Раздаването ще се извърши по график и ще продължи до 4 май 2018 г.
 
 гр. Силистра   бул. "Македония" № 131  22.03 - 04.05.2018 г.
 гр. Главиница  ул. "Г. С. Раковски" № 5  26.03 - 20.04.2018 г.
 гр. Дулово  ул. "Васил Левски" № 18   26.03 - 04.05.2018 г.
 с. Кайнарджа  ул. "Стадиона"  26.03 - 20.04.2018 г.
 с. Ситово   ул. "Трети март" № 75     26.03 - 12.04.2018 г.
 гр. Тутракан  ул. "Крепостта" № 3   17.04 - 04.05.2018 г.
 гр. Алфатар    ул. "Й. Петров" № 6    23.04 - 30.04.2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички 6 783 правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах консерва – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг.
 
Право на подпомагане имат:
- лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
- майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца към м. октомври 2016 г.;
- лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2016/2017 г.;
- лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към месец октомври 2016 г.;
- лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към месец октомври 2016 г.;
- лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г.;
- лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца, към месец февруари 2017 г.
 
Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
 
Допълнителна информация гражданите могат да получат в Областния съвет на БЧК или на тел.: 086 823 080