ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра отбеляза с тържество своята 55-а годишнина

16/3/2018
В Силистра Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ проведе празник във връзка с 91-годишнината от рождението на своя патрон – летеца космонавт Владимир Комаров, и по повод 55-ата година от основаването на училището. По покана на директора на гимназията инж. Петранка Георгиева в тържеството участваха заместник-областният управител Стоян Бонев, заместник-кметът инж. Тихомир Борачев, заместник-председателят на Общински съвет Силистра Орлин Николов, председателят на Руски клуб Силистра Нина Георгиева, началникът на отдел в РУО на МОН Марин Ботев, представители на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и на училищните органи на самоуправление.
 
В момента в гимназията се учат 380 души, от които 219 са в дневната форма, вкл. в най-новата специалност „Мехатроника“ (16 души), а останалите са в задочни паралелки. В гимназията обучението е по интерактивния способ, за който има създадена инфраструктура и подготовка сред преподавателите. Представители на машиностроенето в Силистра вече предлагат възможности за стипендии, но засега е малък броят на родителите, подписали договори с конкретни фирми, нуждаещи се от кадри. По време на тържеството бяха отчетени победителите в различни конкурси, някои от които традиционни през годините – по професии, литература, изобразително изкуство, електронни спортове.
 
На 15.09.1963 г. започва първата учебна година със 40 ученици, и с екип от 12 учители, майстори и служители. През 1969 г. училището приема за свой патрон името на Владимир Михайлович Комаров, летец изпитател.  През м. май 1970 г. е завършена и приета от държавната комисия новата сграда на техникума, където училището се помещава и днес, където са работили стотици учители, а средно образование са получили над 4 000 ученици.
 
В обобщеното предложение за държавен план прием след VІІ клас за 2018-2019 г. в област Силистра има 37 паралелки в 20 училища. За втора година приемът е малко по-отворен от рестриктивния прием в предходни години – тази отвореност дава възможност да се изпробват нови стратегии и да се проверят в практиката предложенията на училищата. 
 
Съотношението професионално към профилирано образование по брой паралелки на етапа на планирането е 22 професионални към 15 профилирани паралелки, като това съотношение отговаря на заявените национални и регионални политики за подкрепа на професионалното образование и не е за сметка на прекомерно изтласкване на профилираното образование.
 
Предложението за приема за 2018-2019 г. представлява нарастване на дела на професионалното образование спрямо миналата година. Общо в професионалното образование се предлагат 32 специалности от професии. От тях 13 са от списъка на МОН за очакван недостиг или близки до посочените.
 
Нови за областта са 9 специалности от професии: „Селски туризъм“ (СУ в с. Окорш, община Дулово); „Търговия на едро и дребно“, „Съдебна администрация“ и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ - дуална, в ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра; „Телекомуникационни системи“ и „Автомобилна мехатроника“ (ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра); „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“ (ПГПТ „Евлоги Георгиев“ Силистра); „Електрически машини и апарати“ (ПГС „П. Пенев“ Силистра) – дуална; „Растителна защита и агрохимия“ (ПЗГ „Добруджа“ Силистра).
 
На сайта на Областна администрация Силистра – начална страница, след кликване върху зеления банер вдясно (Агенция по заетостта – Анкетно проучване за необходимостта от работна сила) излиза текст, призоваващ да се участва в анкета за проучване на потребностите от работна сила, резултатите от които също ще бъдат взети предвид в бъдеще време.