Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 март 2018 г.

12/3/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 чистач/хигиенист – средно образование
2 бармани – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 мияч на съдове– основно образование
1 помощник-готвач – средно образование
2 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
10 бармани - средно образование, английски език
10 готвачи – средно образование
10 пикола – средно образование, английски/немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 администратори в хотел – средно образование
1 барман, отговорник мини бар – средно образование
2 общи работници (вале перално стопанство) – средно образование
5 сервитьори – средно образование
2 сервитьори – средно образование
3 помощник-готвачи - средно образование
5 готвачи - средно образование
5 камериери - средно образование
2 камериери, хотел - средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
2 производители, млечни продукти – средно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.Д
1 пазач – основно образование
*Работнотоместо е  за с. Зафирово
 
1 кредитен консултант – средно образование
1 контрольор – висше образование, икономически науки
1 старши учител, теоретична подготовка – висше образование, МСС, ДВГ, земеделска техника или сходни, за с.Средище
1 водач на мотокар – средно образование, правоспособност
1продавач консултант – средно образование, румънски език
1склададжия – средно образование
2 шофьори на лекотоварен автомобил – средно образование, кат.С, D
3 работници, ръчно производство на сладкарски изделия – основно образование
2 продавачи, улична сергия – средно образование
1майстор производство на тестени изделия – основно образование
1 продавач консултант – средно образование, английски език, компютърни умения
1 водач, селскостопански машини – средно образование
5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование
5 работници, сладкарско производство – средно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 оперативен счетоводител – висше образование
1 учител по практика в селското стопанство – висше образование, МСС/ДВГ/друго
1 пекар – средно образование
1 общ работник - основно образование
1 монтажник – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 рехабилитатор –  висше образование, терапия и рехабилитация
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 сервитьор – средно образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2продавачи консултанти - средно образование, икономическа/техническа специалност, отлични комуникационни и презентационни качества, умения за работа в екип /място на работа в гр.София/
1 счетоводител – средно/висше образование
2 продавачи консултанти – средно професионално образование в сферата на търговията или хранително- вкусовите технологии
 
-За обучение по време на работа
 
3продавачи, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 продавач консултант - отлични комуникационни и презентационни качества; умения за работа в екип /място на работа в гр.София/
1 работник в кухня
6 общи работници, строителство на сгради - без изисквания за заемане
1специалист доставки – свидетелство за управление на МПС /място на работа в гр.Варна/
1 общ работник поддържане на сгради - без изисквания за заемане /място на работа в гр.Варна/
5 продавачи консултанти - без изисквания за заемане
 
*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001„Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” - в едно направление:
 
- Заетост без обучение:
 
1 организатор, работа с клиенти
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
20 сервитьори – средно образование, английски език
15 камериерки – средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. Златни пясъци
 
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
-За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – средно образование
1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
5 общи работници строителство на сгради – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование
 
*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-01.010-0001 „Обучения и заетост” на ОП„Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- Заетост след обучение с ваучери
 
1 продавач консултант – без изисквания за заемане, обучение по КК4 – дигитална компетентност
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 гладач– основно образование, място на работа с.Цар Самуил
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 крояч – основно образование, място на работа с. Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 технически организатор
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници,изделия от метал – средно образование
1 монтьор,свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия,промишлени изделия – средно образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.