Утвърдено е предложение до МЗ за Областна здравна карта Силистра

26/2/2018
В Областна администрация Силистра второ заседание проведе Комисията за изработка на Областна здравна карта, свикана от областния управител Ивелин Статев. В предварително посочения срок са постъпили две становища във връзка с проекта – от представител на Регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (за съгласие относно предложените специалисти по здравни грижи), както и от представител на община Кайнарджа.
 
Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра, представи отново параметрите на Областна здравна карта и приложенията към нея, които по решение на Комисията заедно с цялата първична документация по изработването й, ще бъдат изпратени до Министерство на здравеопазването до 28 февруари 2018 г.
 
В най-общ план цифровата характеристика на проекта на Областна здравна карта Силистра, подготвен по методика на Министерство на здравеопазването: в областта има 3 болнични заведения – в Силистра, Тутракан и Дулово. В сферата на спешната помощ – един център с пет филиала. Едно е спешното отделение.
 
Общопрактикуващи лекари – 73 позиции. В доболничната помощ заемането на практики става на принципа на допълването – в 2/3-и от случаите. Запазена е възможността практика (общо 108) да има за всеки лекар със специалност в съответния раздел .
 
При денталната медицина за област Силистра са възможни 112 практики. Предложението в здравната карта се смята за балансирано, тъй като е обърнато към интереса на гражданите от областта и на медицинските специалисти.