Без учебни занятия в 4 от общините в област Силистра

26/2/2018
Заповеди на кметовете на общините Тутракан и Главиница спряха учебните занятия за понеделник и вторник в по 4 училища във всяка от двете общини. Кметът на Дулово заповяда спирането на учебни занятия в общината във вторник и сряда, а кметът на Силистра вече обяви същите дни за неучебни.