АПИ и общините от област Силистра ще правят разчети за средства за пешеходните пътеки

22/2/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено второ заседание след предишното през м. януари т.г., посветено на безопасността на движение по пътищата от републиканската и от общинските мрежи.
 
Заседанието бе връзка с изпълнение на изисквания на Агенция „Пътна инфраструктура“ и по проверка на Главна прокуратура на Република България.
 
До 28 февруари Областна администрация трябва да представи в АПИ констативен доклад по темата.
 
Най-вероятно месец след това от областта, респективно от ОПУ Силистра и от общините, ще бъде искана нова информация за извършените дейности за решаване на проблемите.
 
Представителите на ОПУ Силистра и на 7-те общини отчетоха пред заместник-областния управител Стоян Бонев свършената работа по задължението на общините да изградят или актуализират съществуващите Комисии за безопасност на движението, както и резултатите от направените от тях проверки за наличието и състоянието на пешеходните пътеки.
 
Общите изводи: не на всички места са проведени заседания на комисиите, но са направени проверки, като в повечето общини не са сметнати разчети за необходимите средства и следователно не са предвидени в бюджета за 2018 г.
 
По този повод на общините от региона бе възложено до 10 март т.г. в писмен вид да предложат в Областна администрация Силистра разчети за средства, както и срокове за изпълнение на подобренията на пешеходните пътеки съгласно изискванията на измененията от 2016 г. на Наредба 2 от 2001 г.
 
Междувременно от Областно пътно управление Силистра ще се изисква да прегледат и евентуално актуализират споразумителните протоколи с общини като Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница относно пешеходни пътеки в градовете, намиращи се на републикански пътища, но изисквани за поддръжка от органите за местно самоуправление.