В ход е създаването на Здравна карта на област Силистра

16/2/2018
В залата на Областна администрация Силистра бе проведено първото заседание на работната група, подготвяща макета на Областна здравна карта, която ще бъде гласувана на второто заседание, насрочено за 26 февруари.
 
Заседанието бе водено от областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който обяви, че всички членове на групата имат право да правят до 13 ч. на 21 февруари предложения по проекта, представен от д-р Теодора Начева – директор на Регионална здравна инспекция Силистра.
 
В най-общ план цифровата характеристика на проекта на Областна здравна карта Силистра, подготвен по методика на Министерство на здравеопазването: в областта има 3 болнични заведения – В Силистра, Тутракан и Дулово, както още в сферата на спешната помощ – един център с пет филиала, едно е и спешното отделение.
 
Общопрактикуващи лекари – 73 позиции, от които в момента са заети 57 (31 в община Силистра, колкото се полагат на 66/100 000 население)– в община Дулово за заети половината, в община Главиница – по-малко от половината, в община Тутракан – 7 от 9 и др.
 
В доболничната помощ заемането на практики става на принципа на допълването – в 2/3-и от случаите. Запазена е възможността практика (общо 108)да има за всеки лекар със специалност в съответния раздел (най-много – 14 кардиолози, 11 акушер-гинеколози,  8 – нервни болести и др.).
 
При денталната медицина (100/10 000)за област Силистра са възможни 112 практики, от които заетите са 74, като повечето са в градовете (78%), развива се практиката за откриване на втори и трети кабинети в различни населени места. Предложеният вариант се смята за балансиран, тъй като е обърнат към интереса на гражданите от областта, както и, че не са ощетени медицинските специалисти.