Среща в Силистра със земеделски производители от областта с представители на Министерство на земеделието и храните

16/2/2018
В Силистра бе проведена среща със земеделски производители от областта с представители на Министерство на земеделието и храните за представяне на законодателните изменения за „Кампания 2018“ относно разпределение на бюджета за директни плащания (794 759 000 евро).
 
Срещата бе организирана от ОД „Земеделие“ Силистра. Тя бе открита от областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който подчерта важността на подобни форуми, тъй като на тях се дава полезна информация.
 
Пред аудиторията бяха представени 5 мултимедийни разработки, включително за бъдещата обща европейска селскостопанска политика. В материалите още: правната рамка, измененията: в Закон за подпомагане на земеделските производители; в Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания; в Наредба №5; Наредба №105, а също и в други документи.