Прояви в област Силистра от Областен културен календар 2018

11/1/2018
·        18 февруари. Село Айдемир, Община Силистра:  „Да прогоним злото заедно“ – традиционен празник на кукерите и маските (община Силистра, кметство Айдемир, НЧ „Родолюбие 2006“).
·        22 февруари. Град Силистра. XVII-и Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” (Община Силистра и Литературно сдружение „Реката и приятели” - Силистра)
·        Месец февруари. Село Кайнарджа: Общински празник на кукерските групи (Община Кайнарджа, Народно читалище „Отец Паисий – 1942“ село Кайнарджа).
·     1 март – 29 април. Град Силистра: Обявяване и отчитане на резултати те от Ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация „Дъга на толерантността” (Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси).
·        3 март. Национален празник на Република България. Прояви в област Силистра.
·        3 март. Село Средище, Община Кайнарджа: Общинско състезание „Българският език – лесен и интересен“.
·        4 март. Село Варненци, Община Тутракан: Национален събор на маскарадните игри „Добруджански кукери“ (Община Тутракан, Народно читалище „Светлина – 1904 г.“ с. Варненци).
·        17 март. Село Брадвари, Община Силистра:  IV-и регионален събор „Невруз Байрам на алианите“ (Община Силистра, кметство с. Брадвари, Народно читалище „Заря – 1957“ с. Брадвари, Сдружение с нестопанска цел „Джем – Брадвари“).
·        19 март. Село Черник, Община Дулово: пресъздаване на Празник на пролетното равноденствие „Невруз“ (Община Дулово, кметство Черник, Народно читалище „Просвета – 1944“ с. Черник).
·        29 – 30 март. Град Тутракан: Областен конкурс „Родна земя“ за рецитация на стихове от български автори (РУО на МОН Силистра, Община Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности – Тутракан).
·        31 март. Град Главиница: Общински преглед на художествената самодейност - български фолклор (Община Главиница).
·        Месец март – месец април. Село Средище, община Кайнарджа: Театрален фестивал (Основно училище „Цанко Церковски“– село Средище).
·        1 април. Село Шуменци, Община Тутракан: „Цветница – 2018“ – празник на художественото творчество (Община Тутракан, Народно читалище „Стефан Караджа“ с. Шуменци)
·        1– 5 април. Село Средище, Община Кайнарджа: 13-и общински събор на ромите (Община Кайнарджа, Народно читалище „Стефан Караджа“ - село Средище).
·       2 април. Община Дулово: Международен ден на детската книга „Литерландия – светът на книгите“ – седмица на съвместни инициативи с училищата в града за борба с неграмотността; срещи с творци – детски поети и писатели; Маратон на четенето (Община Дулово, читалища по населени места, Градска библиотека при Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1895“ град Дулово).
·         2 – 6 април. Община Главиница:  Седмица на детската книга и изкуствата за деца - на гости на книгата – запознаване с библиотечния фонд; „Деца четат на деца“ – четене на български народни приказки. Маратон на четенето. „Светът на книгата е необятен и забавен“ – с читатели от различна възраст. „Светът е оцелял, защото се е смял“ – събития в читалища по населени места.
·        8 април. Град Силистра: Отбелязване на Международния ден на ромите (Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси).
·        17 – 20 април. Град Силистра: „Пролетни игри и песни“ – традиционен общински преглед на читалищните художествени състави от различни етноси (Община Силистра).
·        22 април. Град Дулово: Общински преглед на художествената самодейност (Община Дулово).
·        23 април. Град Дулово: Международен ден на книгата и авторското право. Срещи с творци (Община Дулово, читалища по населени места).
·        23 април. Село Кайнарджа: Маратон „Четяща България“  (Община Кайнарджа, читалищапо населени места).
·        М. април. Село Кайнарджа: Общински празник „Аз, Родината и светът“ (Основно училище „ЧерноризецХрабър“ с. Кайнарджа).
·        М. април. Село Кайнарджа: Общински преглед на художествената самодейност(Община Кайнарджа, Народно читалище „Отец Паисий – 1942“ село Кайнарджа).
·          31 май. Град Силистра: Майски културни празници – цикъл от прояви (Община Силистра).
·        1 май. Село Чуковец, Община Алфатар:  210 години от създаването на селото  (Община Алфатар, кметство Чуковец, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1947 г.“ село Чуковец).
·        9 май. Град Силистра: Ден на Европа и Ден на победата. Поднасяне на венци и цветя на паметника на 31-ви полк. Среща с ветерани по повод 73 години от края на Втората световна война (Община Силистра)
·        9 май. Село Межден, Община Дулово:  Ден на Европа и Ден на победата – поднасяне на венци. Традиционна среща на ветерани от войните и техните потомци. Концерт на читалищни колективи. Ден на самоуправлението – „Управник за един ден“ (Община Дулово, Съюз на ветеранитеот войните).
·        9 май. Град Главиница: Ден на победата – поклонение пред паметните плочи на загиналите за свободата на България (Община Главиница).
·        11 май. Град Алфатар:  Събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри” (Община Алфатар, Народно читалище „Йордан Йовков – 1894 г.” град Алфатар).
·        12 – 13 май. Село Сребърна, Община Силистра:  XI-и Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” (Община Силистра, кметство Сребърна, Народно читалище „Възраждане 1940” село Сребърна).
·        14 – 24 май. Град Дулово: Традиционни майски културни тържества „Дни на моя град“ (Община Дулово).
·        17 май. Град Силистра: „Славеи на Добруджа“ – регионален преглед на изявени индивидуални изпълнители на добруджански фолклор (Община Силистра).
·        17 май. Град Тутракан: 25 години Исторически музей Тутракан. „Нощ в музея“ (Община Тутракан Исторически музей Тутракан).
·        18 май. Град Дулово:  Кръгла маса – научна конференция „20 години Исторически музей град Дулово“  (Община Дулово, Исторически музей Дулово).
·        30 май – 2 юни. Град Силистра, град Тутракан, село Стефан Караджа: XXXIII-ми Национален поход „По стъпките на четата на Таньо Войвода“ (Културно- просветно дружество „Родно Лудогорие“, Община Силистра, Община Тутракан, Исторически музей Тутракан, училища от област Силистра).
·        Месец май. Село Ситово: Фестивал на мъжката песен (Община Ситово, Народно читалище „Христо Смирненски – 1940“ село Ситово).
·        Месец май. Град Тутракан: „Майски празници – изложби, концерти, спектакли (Общински център за извънучилищни дейности – Тутракан, Община Тутракан, Образователни и културни институции).
·        Месец май. Град Алфатар: 170 години образователно дело в град Алфатар (Община Алфатар, Основно училище „Христо Ботев“ град Алфатар).
·        24 май. Прояви в Област Силистра за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
·        1 юни. Град Силистра, град Дулово, град Главиница и др. градове и населени места в област Силистра: прояви за  Международен ден на детето.
·        2 юни. Градовете и населените места в област Силистра: прояви за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България
·        2 – 3 юни. Село Кайнарджа: XVI-и фолклорен събор „Край чешмата - под върбата“ (Община Кайнарджа, Народно читалище „Отец Паисий – 1942“ село Кайнарджа).
·        6 юни. Село Грънчарово, Община Дулово: Фолклорен събор „Грънчарово пее и играе” (Община Дулово, кметство Грънчарово, НЧ „Хр. Ботев – 1941”село Грънчарово).
·       10 юни. Село Калипетрово, Община Силистра: XI-и Регионален конкурс за млади добруджански народни изпълнители „С песните на Васила Вълчева”. Откриване и освещаване на паметна плоча на „добруджанската омирка“ (Община Силистра). Народно читалище „Пробуда – 1940” село Калипетрово).
·        15 – 16 юни. Град Силистра: 120 години от създаване в Силистра на Дружество „Гайда“ и 110 години от създаване на  Музикално дружество „Седянка“ (Община Силистра, НЧ „Доростол 1870“ и Смесен хор „Седянка“).
·        23 юни. Село Алеково, община Алфатар: Фолклорен събор „Алеково пее песните на Димитрина Кунева” (Община Алфатар, Народно читалище „Пробуда 1910“ село Алеково).
·        24 юни. Град Силистра: Билки и песни на Еньовден в Силистра (Община Силистра).
·        25 юни. Град Дулово: Ден на занаятите. Демонстрация на позабравени занаяти – изработка на музикални инструменти, дърворезба, плетачество, гобленарство и др. (Община Дулово, читалища по населени места).
·        29 юни. Град Силистра, Град Тутракан – прояви за Международен ден на река Дунав.
·        30 юни. Село Калипетрово, Община Силистра: I-ви танцов фестивал „Танцът на българина” (Община Силистра, Народно читалище „Пробуда 1940” село Калипетрово).
·        30 юни – 1 юли. Град Тутракан: Празник „ Джулай Морнинг“ (Община Тутракан).
·        Месец юни. Село Ситово: Фолклорен събор „Песни и танци от Добруджа” (Община Ситово).
·        Месец юни. Село Малък Преславец, Община Главиница: Празник на водните лилии – събор на самодейните колективи от общината и страната (Община Главиница, кметство Малък Преславец, Народно читалище „Йордан Йовков – 1946 г.“ село Малък Преславец).
·        1 – 5 юли. Град Силистра: XXIII-и Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство“ (Община Силистра).
·        15 – 16 юли. Село Средище, Община Кайнарджа: III-и фолклорен празник „На раздумка, песен и почивка в Горещниците“ (Община Кайнарджа, Народно читалище „Стефан Караджа“ село Средище).
·        20 юли. Град Силистра: 140 години от създаването на Българската армия – цикъл от прояви (Община Силистра).
·        25 – 28 юли. Град Тутракан: Международен фестивал „Огненият Дунав“: спектакли; концерти; спортни състезания; празник на реката (Община Тутракан, Общински център за извънкласни дейности, читалища, Исторически музей Тутракан).
·        Месец юли. Град Тутракан: Празник на кайсията – изложение на сортове кайсии, конкурси (Община Тутракан, читалища, Общински център за извънкласни дейности).
·       Месец юли. Село Гарван, община Ситово: Празнично откриване на жътвата и пресъздаване на обичая „Зажънване“; „Фестивал на хляба – Гарван 2018 г.“ (Община Ситово, кметство Гарван, ЗК „16 декември“ Гарван, Народно читалище „Димитър Иванов Полянов – 1870“ село Гарван).
·        Месец юли. Село Голеш, Община Кайнарджа: III-и фолклорен празник в с. Голеш (Община Кайнарджа, кметство Голеш, Народно читалище „Родина – 1941“ село Голеш).
·        4 август. Село Върбино, Община Дулово: „Фолклорен фестивал на Третата възраст – Върбино 2018“ (Община Дулово, кметство Върбино, Народно читалище „Развитие – 1941“ с. Върбино).
·        10 – 17 август. Село Ветрен, Община Силистра: XXII-ри пленер за живопис, скулптура и графика „Човек и природа“ (Община Силистра, Дружество на СБХ в Силистра, Художествена галерия Силистра).
·        25 август. Село Руйно, Община Дулово:  Регионален фестивал на турския фолклор (Община Дулово).
·        26 август. Село Смилец, Община Силистра: Празник на динен маджун (Община Силистра, кметство Смилец, Народно читалище „Светлина – 1906“ село Смилец).
·        Месец август. Град Тутракан: „Един ден в Дунавския край” – X-и събор на пенсионерите (Община Тутракан, Пенсионерска организация).
·        Месец август. Село Попина, Община Ситово: „Попина празнува и спортува“ – традиционен празник на р. Дунав (Община Ситово, кметство Попина, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1940“ село Попина).
·        30 август – 1 септември. Град Тутракан: Международен конкурс за изпълнители „Речни ноти” (Община Тутракан, Общински център извънкласни дейности).
·        8 и 22 септември. Ден на Съединението и Ден на Независимостта  на България.
·        1 – 30 септември. Град Силистра: „Дни на Силистра”. 14-ти септември (Кръстовден) – празник на град Силистра – цикъл от прояви (Община Силистра).
·        20 – 30 септември. Град Силистра. Европейски дни на наследството – цикъл от прояви (Община Силистра).
·        11 септември. Град Силистра. XVI-и фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени” (Община Силистра).
·        29 септември. Село Българка, Община Силистра: III-и регионален фолклорен събор „На мегдана край чешмата в с. Бръчма“ (Община Силистра, кметство Българка, Народно читалище „Христо Ботев“ село Българка).
·        Месец септември. Мемориален комплекс „Шуменци“, Община Тутракан – възпоменание.
·      1 октомври. Населените места в Област Силистра: Южна Добруджа - 78 години отново в пределите на България – поднасяне на венци и цветя пред паметници и паметни плочи в Силистра, Тутракан, Кайнарджа и др.; прояви, посветени на годишнината.
·        1 октомври. Град Силистра. 55 години (1963 г.) от създаване на Градски духов оркестър Силистра (Община Силистра).
·        1 октомври. Град Главиница. Ден на възрастните хора – „Баба и внуче в читалища, пенсионерски клубове в света на интернет“.
·        3 октомври. Село Сребърна, Община Силистра: 70 години Биосферен резерват (Биосферен парк)„Сребърна“ и 35 години Природонаучен музей Сребърна  - откриване на фотоизложба „Сребърна магия“ (РИОСВ Русе на МОСВ, Община Силистра, Природонаучен музей Сребърна)
·        6 октомври. Село Нова Черна, Община Тутракан: Международен фестивал на мамалигата (Община Тутракан, кметство Нова Черна, Народно читалище „Васил Йорданов –1942“ село Нова Черна).
·        13 октомври. Село Сребърна, Община Силистра: Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ (Община Силистра,  кметство Сребърна, Народно читалище „Възраждане – 1940“ село Сребърна).
·        22 – 28 октомври. Град Главиница: Традиционни есенни празници – празник на гр. Главиница за Димитровден. Традиционен мото-крос (Община Главиница, Народно читалище „Христо Ботев – 1940 г.“ град Главиница).
·        28 октомври. Село Бабук, Община Силистра: VIII-ми Фолклорен събор „Земята и хората“ – традиционен празник на плодородието (Община Силистра,  кметство Бабук, Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906“ село Бабук).
·        31 октомври. Град Силистра: Официална церемония по връчване на отличия на личности с принос в духовното развитие на Силистра по случай Ден на народните будители (Община Силистра).
·        Месец октомври. Село Цар Самуил, Община Тутракан: 90 години Народно читалище Искра – 1928“ (Община Тутракан, кметство Цар Самуил, Народно читалище Искра – 1928“ село Цар Самуил).
·        Месец октомври. Град Главиница: Общински преглед на художествената самодейностза фолклор на турския етнос (Община Главиница).
·        Месец октомври. Село Кайнарджа: I-ви празник на пчелния мед и плодородието(Община Кайнарджа, Народно читалище „Отец Паисий – 1942“ село Кайнарджа).
·        3 ноември. Град Тутракан: Тържество за 155 години от рождението на Пантелей Киселов  (Исторически музей Тутракан).
·        1 ноември – Ден на народните будители.
·        3 – 5 ноември. Град Силистра: Викторина и поход семинар „По пътя на шейх Бедредин“ (Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“, Община Силистра).
·        3 ноември. Село Полковник Ламбриново, Община Силистра:  „Пъстра добруджанска трапеза“ – кулинарна изложба (Община Силистра, кметство Полк. Ламбриново, Народно читалище „Ламбриново – 2013“ село Полковник Ламбриново).
·        16 ноември. Град Силистра, град Главиница - прояви, посветени на Международния ден на толерантността.
·        Месец ноември. Град Силистра: 105 години от рождението на Пирин Бояджиев – учител, краевед и дарител Регионална библиотека „Партений Павлович“, почетен гражданин на Силистра.
·        6 декември.Град Тутракан: Никулден – празник на рибаря (Община Тутракан, Исторически музей Тутракан, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ град Тутракан, Общински център за извънкласни дейности).
·        15 декември.Град Силистра: XХII-ри общински фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине“ в Силистра (Община Силистра).
 
 
Пълният текст на Областен културен календар се намира на адрес в интернет: www.silistra.government.bg.