В област Силистра приключи представянето на БГ-председателството на Съвета на Европейския съюз

27/11/2017

В една от залите на Народно читалище „Бачо Киро” в село Искра, община Ситово, бе седмото и последно в област Силистра събитие (по едно във всяка община) представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в навечерието на уникалната й роля от 1 януари до 30 юни 2018 г.

Искренската духовна обител е четвъртата по рода си (другите три са НЧ „Христо Ботев” – Главиница, НЧ „Н. Вапцаров” – Тутракан и НЧ „Йордан Йовков” - Алфатар), дала възможност на десетки добруджанци да научат повече за ЕС, както и за 10-те години на страната ни като част от най-голямата на Стария континент организация на страните членки.

Секретар библиотекарят Нериман Мустафа представи участниците в проявата, а кметът на селото г-жа Вилдан Мемиш припомни пред аудиторията – представители на различни възрастови и социални групи, вкл. от съседни села като Ситово, Поляна и др., свършеното по проекти с европейски средства в селото.

Главният секретар на Областна администрация Елена Томова въведе присъстващите в темата: България е в тройка страни – настоящ, предстоящ и бъдещ председател - съответно Естония, България и Австрия. От нейното изказване стана ясно също, че от януари до юни сл. г. в България ще има 230 събития, а в Брюксел - 1 500. Междувременно България ще бъде посетена от близо 30 000 души, които ще участват в разнообразни прояви.

Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, предложи на участниците информация по най-актуалните и важни въпроси, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС – роля, възможности, при5оритети и др.
Както и на други места в областта,

Областен информационен център Силистра също имаше своя презентация, допълваща с конкретни цифри и факти ползите на област Силистра през последните 10 години от европейските проекти в програмен период 2007-2013 г., както и намеренията до този момент в сегашния програмен период – 2014-2020 г.
Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра представи уникален проект, в който има информация за медицински и транспортни услуги в област Силистра, от който може да се черпи и информация от линк в сайта на библиотеката - www.libsilistra.bg.

Срещата, в която се включиха ученици от местното ОУ и от ПГ по СС в село Ситово, завърши с кратка музикална програма, осигурена от домакините: в нея се представиха с народни песни г-жа Тезгюл Юмер – служител в социалната и в образователната сфери, и със съвременни поп изпълнения – тийнейджърката Есра Ерол, ученичка от последния клас на училището, както и четвъртокласници с драматизирана поучителна притча за приятелството.