Предстоящи форуми с участието на представители на Областна администрация Силистра

13/11/2017
В рамките на два дни в Русе и в Балчик ще бъдат проведени  форуми, свързани със събития и организации, в които Областна администрация ще участва със свои представители. На 17 ноември в една от знаковите сгради на град Русе - Доходно здание, е тържественото отбелязване на 25-ата годишнина от учредяването на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, в която членуват и общини от област Силистра.
 
За участие са поканени представители на общините членки; на регионалните и националните власти, както още  партньори и приятели на АДО.
 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски е поканен също да бъде сред гостите на празника. Организаторите припомнят: на 16 юни 1992 г. 9 общини - Козлодуй, Мизия, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Свищов и Борово, учредяват Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ като Сдружение на местните власти в крайдунавския регион. Година по-късно организацията е регистрирана.
 
Основната й цел е да работи за създаването на обща концепция за развитието на региона и съвместното осъществяване на политики за социално-икономически растеж, както и да сътрудничи с всички заинтересовани страни на територията на Дунавския регион в България.
 
АДО последователно разширява дейността си и през 2017 г. тя вече е с 37 общини, нейни членове, в които има население от над 800 000 души. Асоциацията работи за осъществяване целите на Дунавската стратегия на Европейския съюз.
 
В годината, когато за 6 месеца България ще е председател на Съвета на ЕС, дунавските общини са готови да споделят общата си визия си по отношение на развитието на региона. Честването е чудесна възможност за отбелязване на резултатите от сътрудничеството и от успехите, за дискутиране на ключови теми в дневния ред на общностите, както и за предлагане на идеи за разгръщане на потенциала на Дунавския регион в България.
 
В програмата на тържеството: форум „25 години АДО - споделена визия за Дунавския регион“ с три панелни дискусии, посветени на темите „Транспорт и свързаност“, „Сигурност и управление на риска“, „Туризъм и културно-историческо наследство“.
 
Съвместният Секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България провежда на 16 ноември 2017 г. годишна конференция относно напредъка при изпълнението на Програмата.
 
Форумът е Концертната зала на Старата мелница в Балчик на 16 ноември. Основната цел на конференцията, в която ще участва и представител на Областна администрация Силистра, е представяне на етапа на изпълнение на Програмата.
 
Тя е част от поредица събития, насочени към по-голяма прозрачност в изпълнение на Програмата чрез подходяща информираност на обществеността.