Областна администрация Силистра уважи годишнината на Русенски университет „Ангел Кънчев“

8/11/2017
В най-големия български дунавски град бе проведено тържество за 72-ата годишнина от старта на Русенски университет „Ангел Кънчев“, към което чрез участието на заместник-областния управител на област Силистра Стоян Бонев бе изразено отношението на Областна администрация Силистра. 
 
До преподавателите и студентите от учебното заведение с ректор проф. д-р Велизара Пенчева, което има Филиал и в Силистра за обучение в две направления – педагогическо и техническо, бе отправен поздравителен адрес от името на областния управител Ивелин Статев, в който се изразява надеждата, че и занапред ще продължи партньорството с най-големия ВУЗ в Северна България.
 
В началото на празненството в голямата зала на „Канев център“ бе първата прожекция на новия рекламен филм за Русенския университет, дело на „Арена медиа“, представящ настоящето и бъдещето на университета. Сред наградените бе 90-годишният проф. Иван Неделчев, който е бил и главен редактор на студентското вестникарско издание.
 
Той получи грамота и златна значка за заслуги в развитието на някогашното висше техническо училище, прераснало в мащабна академична общност.
 
С грамоти за работата си със студентите и докторантите бяха отличени 11 доценти и професори, навършили 65 години от миналата есен насам; наградени са също двама доктори на науките и 30 с образователна и научна степен „доктор“, както и студенти с успехи на различни наши и чужди форуми.
 
Председателят на Общото събрание на Русенския университет чл. кор. проф. д-р Христо Белоев, който е и председател на Общински съвет Русе, връчи пред всички гости, включително пред представителите на държавните и на местните власти от няколко съседни административни области, награди и парични премии на трима инженери бакалаври от името на фондацията на концерна „Claas“.