Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 октомври 2017 г.

24/10/2017
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 хигиенист, здравно заведение – основно образование
2 сервитьори – средно образование
1 общ работник /пакетиране на туршии/ - средно образование
4 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 машинист на булдозер – средно образование, правоспособност
1 машинист, пътно-строителни машини – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 машинен оператор, шиене – средно образование
1 спедиционен посредник – средно образование
1 психолог, училищен – висше образование по специалността
1 работник, поддръжка – средно образование
1 електрозаварчик – средно професионално образование
2 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.C, CE
1 технически организатор – средно образование, румънски език
1 огняр - средно образование, шофьор кат.В
6 работници, ръчно производство на сладкарски изделия– основно образование
2 дърводелци, мебелисти - средно образование
3 машинни оператори, обработка на ядки – средно образование
1 магистър фармацевт – висше образование по специалността
2 работници, сладкарско производство – основно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство - средно професионално образование
1 работник, сушилня – средно професионално образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 агроном – висше образование по специалността
1 продавач консултант – средно образование
2 гробари – средно образование
1 общ работник – основно образование
1 склададжия – основно образование
4 майстори, производство на тестени изделия – няма изискване за заемане
10 камериери/ камериерки – основно образование
1 птицевъд – средно образование
1 механик, промишлено оборудване – средно образование
1 склададжия –  средно образование
2 продавачи консултанти –  средно образование
9 машинни оператори, шиене - средно образование
20 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство
1 регионален мениджър – висше образование, мениджмънт, маркетинг, техническо направление
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт
 
-За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – няма изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
1 пазач портиер – основно/средно образование
1 касиер, счетоводство – средно образование
1 специалист с контролни функции, търговия – средно образование
1 експерт, бизнес развитие – висше образование, английски език (мин.ниво B1)
1 експерт, програми и проекти – висше образование, английски език (мин. ниво B1)
4 работници, паркинг - няма изисквания за заемане
4 портиери - няма изисквания за заемане
2 общи работници - няма изисквания за заемане
1 eксперт, стопанска дейност – висше образование, документ за компютърна грамотност
1 координатор по безопасност и здраве – средно образование, документ за компютърна грамотност
 
*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001„Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” - в едно направление:
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
2 монтьори - спални, кухни, маси и др.
2 проектанти - кухни, цялостно обзавеждане и др.
4 организатори, работа с клиенти
3 помощници в кухня
4 чистачи хигиенисти
2 бармани
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 продавач консултант – средно образование
1 технически сътрудник – средно образование, английски език, руски език
5 машинни оператори, шиене – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 машинен оператор, консервиране на месо/риба – начално образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 оператор, въвеждане на данни – средно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър, работа на две смени
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С, Е
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно образование
2 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5оператори, производствена линия – средно образование,за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
-За обучение по време на работа
 
3 монтажници,изделия от метал – средно образование
1 монтьор,свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия,промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.