Област Силистра е „Учещ регион“ №1 в страната

5/10/2017
 
От 4 до 6 октомври т.г. Русе – „градът на свободния дух“, е домакин на третото издание на Национални дни за учене през целия живот, което бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова: „Ученето през целия живот е факт, защото се случва чрез всички вас. Това е принос, който е дълбоко личен и конкретен. Той изпълва със съдържание общите национални усилия за изграждане на една по-силна и обединена Европа. Европа, която просперира икономически и осигурява интелигентен растеж на своите граждани чрез силата на своя човешки капитал“.
 
В края на първия ден от програмата бе и церемонията за награждаване за „годишен принос“ на 10 институции и личности в различни категории, в която област Силистра чрез РУО на МОН с началник д-р Габриела Миткова бе обявена за  №1 в категорията „Учещ регион“. Наградата бе връчена на Мая Григорова – областен координатор за изпълнение на Програмата за учене на възрастни.
 
При получаване на наградата тя заяви: „В област Силистра професионалните гимназии провеждат обучение в 30 паралелки с общо над 700 души по различни специалности – растителна защита, машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост, в сферата на земеделието, транспортната техника и др., като 30-40% от тях завършват средно образование, а повече от 60% - с професионална квалификация; ПЗГ „Добруджа“ преди 8 години първа стартира работа с младежи и възрастни извън учебното заведение“.
 
„За мен като ръководител на проекта област Силистра, заедно с област Разград, бе изненада с резултатите си в изпълнение на Програмата“, каза Валентина Дейкова – национален координатор на проекта в МОН. Заедно със свои колеги от различни направления в МОН г-жа Дейкова бе част от екипа, реализирал и информационния семинар за журналисти, с който започна програмата на националните дни за учене през целия живот.
 
Тя включва събития като т.нар. Изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, представящо по атрактивен начин придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.
 
Националните дни се организират в рамките на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, осъществяван от МОН с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“, със съдействие на областния управител на област Русе и на кмета на общината.