Обучение в Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Силистра по режима за конфликт на интереси

29/9/2017
В изпълнение на мярка на Министерски съвет за одобряване на Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25 януари  с. г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка в заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено обучение за разясняване на актуални въпроси по прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, отнасящи се до териториални държавни органи и до общински администрации.
 
По покана на областния управител Ивелин Статев, който откри форума, взеха участие членове на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Силистра. Обучението, което е 23-о в страната от 2012 г. насам, бе водено от Николай Николов, вр. изп. длъжността председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси София.
 
Цел на обучението: запознаване на представителите на териториални органи с режима на съществуващото по темата законодателство, което е факт от 8 години насам и се отнася до 115 000 души в страната от системата на законодателната и на изпълнителната власти. Има натрупан голям опит в съдебната система във връзка с приложението на закона чрез конкретни хипотези и казуси.
 
За Комисията е изключително важно тази практика да стигне до възможно най-много задължени лица, а заемащите публични длъжности да получат обяснения по темите: конфликт на интереси и какви са начините за недопускането му, за да знаят как да действат в подобни ситуации.
 
Присъстващите бяха запознати с факта, че в сравнение с 2011-2012 г., когато са констатирани брутални нарушения на Закона, от 2 години насам се наблюдава низходяща тенденция в това отношения, но все още има проблеми, свързани с неправомерни спрямо конфликта на интереси назначения в държавната администрация.