България се нуждае от гъвкави регионални демографски политики

29/9/2017
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на заместник-министър д-р Султанка Петрова от МТСП бе проведена работна среща – дискусия  в сферата на демографските и социални проблеми. Срещата, в която се включиха над 40 представители на общини и на най-различни организации (сред тях - синдикални и работодателски, както и НПО) и институции (образование, социални дейности, култура и др.), бе открита от областния управител Ивелин Статев, който подчерта важността на темата, предложена на вниманието на участниците в срещата. Част от форума бе и заместник областният управител Стоян Бонев.
 
Разгледани бяха темите: демографски проблеми, жизнено равнище и доходи - състояние и тенденции; ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес (корпоративна социална отговорност). От проведените дискусии стана ясно, че се нуждаем от ново демографско мислене. Темата вече е изляза от медийния дискус и е част от дневния ред на изпълнителната власт. Голямата заплаха е острият дефицит на високо и средно квалифицирана работна ръка, както и излишекът на ниско квалифицирана работна ръка.
 
Резервите: неизползваният ресурс на българите зад граница, връзката образование – реализация (бизнес – образование, т.е. дуално обучание); борба за човешкия капитал – млад, образован, иновативен с цел задържане на младите хора в България, както и реализацията на гъвкави  регионални демографски политики.
 
В проведената дискусия бяха направени следните предложения: да има промени в Кодекса на труда, които да са в полза на бизнеса - свързани с минималната работна заплата и растежа на останалите възнаграждения; въвеждане на сезонност и премахване на някои ограничения в работното време в строителството; професионалното образование да бъде в корелация с бизнеса в съответния регион; социалните програми да бъдат съобразени със спецификата на региона; в конкурсите за обществени поръчки да се даде шанс за фирмите на регионално ниво; да се подобри митническата политика във връзка с износа и вноса на селскостопанска продукция; подобно на МТСП и другите министерства да проведат подобни форуми в различните административните области, за да създадат така необходимото "дърво на проблемите" в отделните сфери.