Програма на НПО от Силистра влиза в 3 училища по темата за превенция срещу домашното насилие

27/9/2017
В заседателната зала на Областна администрация Силистра на 27 септември 2017 г. бе проведен тричасов семинар с учители, педагогически съветници и психолози от училища в Силистра (ПЗГ, ПЛГТ, ПГМТ, СУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и др.) и в Тутракан (СУ „Й. Йовков“).
 
Форума откри  областният управител Ивелин Статев, който в изявлението си напомни на присъстващите, че през 2014 г. Областна администрация Силистра първа в страната става партньор при създаването на пилотния тогава Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, който заседава два пъти годишно.
 
Представителят на държавната власт в област Силистра сподели впечатления от работата на подобни сдружения в други части на страната, опитът на които може да бъде полезен и за силистренското НПО, осигуряващо три социални услуги без аналог в областта: Кризисен център, Център за консултиране и превенция срещу домашното насилие и Център за обществена подкрепа, насочен към деца от рискови групи.
 
Семинарът представи специална програма – нова разработка на СНЦ ЖС „Екатерина Каравелова” Силистра за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. На първо време ще бъде предложена на три училища, а впоследствие ще бъде разширен обхватът й.
         
Събитието е в рамките на проекта „Изпълнение на държавната политика по проблема „домашно насилие” чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, финансиран от държавния бюджет към Министерство на правосъдието. 
 
Направен бе анализ на ситуацията на базата на общата информация по проблема домашно насилие; разкрити бяха фазите на домашното насилие с цел разпознаването им; представени са „тормоз и контрол”, „домашно насилие над деца и неговите типове“ и др. 
 
Семинарът бе уникална възможност за педагозите да получат отговори с примери по въпросите „Какво можем да правим в клас, като превенция на насилието?” и „Какво да предприемем, ако сме свидетели или обект на домашно насилие?”, както и информация за дейностите по проекта, осъществяван от Сдружението с нестопанска цел с председател инж. Христина Георгиева.