Акция "Да изчистим България" - Силистра

16/9/2017
На 16 септември т.г. е поредната екокампания „Да изчистим България“, за която с подкрепата на Министерство на околната среда и водите, както и на частни дарители са осигурени материални ресурси за обезпечаване на акции за почистване на замърсени места в страната. В 15,30 ч. ще стане ясно в област Силистра какъв е броят на участниците и размерът на събраните отпадъци.
 
Чрез РИОСВ и общините (в Силистра това е РДТБО с управител Павлин Иванов) е специалната организация за депониране на събраните от доброволците отпадъци в кампанията. Съгласно Закона за управление на отпадъците, за тях не се дължат отчисления.
 
Кампанията ден след началото на учебната година е първото есенно почистване на България. С избора на спортна концепция на инициативата се е родила и амбицията чистенето да е във вид на отборна игра и състезание между отделните български региони. Всеки регион ще бъде участник в състезанието за събиране на зелени точки на специална карта. Надпреварата започва на 16 септември с еднодневната национална акция за почистване.
 
Община Тутракан за поредна година активно се включи в най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план. Почистени бяха осем основни района на територията на град Тутракан.
 
В община Силистра се включиха представители на различни институции, политически партии, неправителствени организации и групи граждани. Областна администрация начело с областния управител Ивелин Статев, неговия заместник Стоян Бонев, двамата директори на дирекции и почти всички служители в тях бяха в района на м. Чатал кулак, както и по пътя от Силистра за Орехова гора. До средата на деня в Дулово отчетоха 3 100 участници, в Алфатар – 260, в Кайнарджа – 70 доброволци.
 
Събирането на данните за броя доброволци, училища, НПО и фирми ще става чрез попълване на електронен формуляр от областните администрации. Крайният срок за изпращане на информацията е 15.30 ч. в самия ден на екоакцията.
 
За повече информация - в сайта http://daizchistim.bg (секция „Как да участваш“), където подробно са описани стъпките, необходими за следване с цел постигане на добри резултати и практики. Допълнителна информация и съдействие на тел. 0 700 112 05 и e-mail: daizchistim@btv.bg.