Заседание на Областна епизоотична комисия Силистра

11/9/2017
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна епизоотична комисия, свикана от областния управител Ивелин Статев. Присъстващите представители на различни институции обсъдиха проблеми с хуманното отношение към животните по пазарите в страната, каквито са били наблюдавани при специализирана проверка в Южна България. Заседания по тази тема имат задължение на проведат и съответните общински епизоотични комисии.
 
Д-р Садък Ахмед – главен инспектор в ОБДХ Силистра, докладва по темата, споделяйки факти от проверката в други краища на страната. Той припомни и условията, на които трябва да отговаря всеки пазар за животни, като за създаването му може да кандидатства всяка община.
 
В област Силистра няма регламентирани тържища от този род, има сведения обаче, че в Черник, Дуловско, и в Главиница се провеждат импровизирани. Според законодателството областните дирекции на МВР и на БАБХ, заедно с общините правят проверки в подобни случаи.