Назначен директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация Силистра

11/9/2017
След спечелен конкурс Митко Костадинов от Силистра е назначен за директор на дирекция АПОФУС (Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността) в Областна администрация Силистра. Роден е през 1959 г. в град Радомир. Има завършени две магистратури: в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – специалност „Стопанско управление“, и  в СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „Социология“. През последните 8 години е работил в Силистра към Комисия за защита от дискриминация– независим специализиран държавен орган за  провеждане на държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.